Raport nr 37/2018 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

2018-12-17T10:39:22+00:00Grudzień 14th, 2018|