About Anna Gołębiewska

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Gołębiewska has created 55 blog entries.

Raport nr 20/2019 Złożenie wniosku o udzielnie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku przekazanego za pośrednictwem systemu EBI dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przywrócenia akcjom [...]

2019-06-14T15:18:59+00:00Czerwiec 14th, 2019|

Raport nr 19/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej [...]

2019-06-14T15:16:46+00:00Czerwiec 13th, 2019|

Raport nr 18/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11.06.2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej [...]

2019-06-11T15:30:58+00:00Czerwiec 11th, 2019|

Raport nr 17/2019 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, zawiadamia, że na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy Spółka powzięła informację, że w dniu 4 czerwca 2019 roku nastąpiło rozliczenie [...]

2019-06-11T15:28:52+00:00Czerwiec 7th, 2019|

Raport nr 15/2019 Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku powziął informację, że następujące podmioty: Mariusz Muszyński, Pretium Investments Sp. z o.o., Mateusz Holly, Romuald Holly, Piotr Kumięga, Trans.euGroup S.A., Piotr Hunker, Rafał Godoj, Ryszard Burdek, [...]

2019-06-05T13:19:23+00:00Maj 28th, 2019|

Raport nr 14/2019 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

Postawa prawna: Inne uregulowania Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

2019-06-05T13:09:40+00:00Maj 27th, 2019|

Raport nr 13/2019 Sprzedaż udziałów Netins Software Sp.z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 15.05.2019 r., Spółka dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki Netins Software Sp. z o.o. (dalej: Netins Sftware) WDB informowało o zamiarze sprzedaży w raporcie bieżącym 7/2019.

2019-05-16T14:16:12+00:00Maj 15th, 2019|

Raport nr 12/2019 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 11 czerwca 2019 r

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Siedzibie [...]

2019-05-16T14:12:17+00:00Maj 9th, 2019|

Raport nr 11/2019 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

Postawa prawna: Inne uregulowania Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

2019-05-16T14:11:53+00:00Maj 9th, 2019|