About Anna Gołębiewska

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Gołębiewska has created 48 blog entries.

Raport nr 13/2019 Sprzedaż udziałów Netins Software Sp.z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 15.05.2019 r., Spółka dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki Netins Software Sp. z o.o. (dalej: Netins Sftware) WDB informowało o zamiarze sprzedaży w raporcie bieżącym 7/2019.

2019-05-16T14:16:12+00:00Maj 15th, 2019|

Raport nr 12/2019 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 11 czerwca 2019 r

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Siedzibie [...]

2019-05-16T14:12:17+00:00Maj 9th, 2019|

Raport nr 11/2019 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

Postawa prawna: Inne uregulowania Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

2019-05-16T14:11:53+00:00Maj 9th, 2019|

Raport nr 09/2019 Przyjęcie planu połączenia ze Spółkami zależnymi Krajowym Biurem Brokerskim S.A. oraz Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., informuje, iż Zarządy spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000418430) (Spółka przejmowana 1) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z [...]

2019-04-29T08:54:51+00:00Kwiecień 26th, 2019|

Raport nr 08/2019 Wyniki finansowe Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka"), w związku z przygotowaniem danych finansowych za IQ 2019 oraz z przyjęciem planu połączenia niniejszym przekazuje wyniki finansowe Emitenta oraz spółek zależnych Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: KBB ) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. [...]

2019-04-29T08:40:15+00:00Kwiecień 26th, 2019|

Raport nr 07/2019 Zamiar sprzedaży udziałów spółki zależnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Netins Software Sp. z o.o. (dalej: Netins Software). Zarząd WDB wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie [...]

2019-04-24T15:32:29+00:00Kwiecień 24th, 2019|

Raport nr 06/2019 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ‘'Spółka'' albo ‘'Emitent'') informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2019 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym 2018 zysku netto Emitenta w kwocie 1 455 955,38 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy [...]

2019-04-19T09:41:45+00:00Kwiecień 19th, 2019|

Raport nr 05/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej – EKU Sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Emitent", "WDB") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "EKU") zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 1.400.00,00 zł na wypłatę dywidendy, przy czym kwota 1.142.929,43 [...]

2019-04-05T16:00:55+00:00Kwiecień 5th, 2019|

Raport nr 04/2019 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2018 rok

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka"), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok. Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta: Przychody ze sprzedaży: 7 512 tys. zł Zysk netto: 1 456 tys. zł Skonsolidowane [...]

2019-03-20T15:54:59+00:00Marzec 20th, 2019|