About Anna Gołębiewska

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Gołębiewska has created 38 blog entries.

Raport nr 03/2019 Zawarcie umów doradczych mających na celu pozyskanie inwestora

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do opublikowanego przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") raportu bieżącego nr 2/2019 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. Spółka wraz z jej znaczącymi akcjonariuszami zawarli dwie komplementarne umowy: umowę z doradcą transakcyjnym (Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna [...]

2019-03-05T12:20:25+00:00Marzec 4th, 2019|

Raport nr 02/2019 Decyzja o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym zapadła decyzja o rozpatrzeniu możliwości przystąpienia do Spółki inwestora. W opinii Zarządu Emitenta pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego mogłoby poprawić kondycję Spółki [...]

2019-01-21T13:53:42+00:00Styczeń 21st, 2019|

Raport nr 01/2019 Rozwiązanie porozumienia w sprawie nabywania akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") informuje, iż 11 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym oraz Pretium Investments Sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 [...]

2019-01-14T14:01:56+00:00Styczeń 11th, 2019|

Raport nr 39/2018 Połączenie ze spółkami zależnymi

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent", "WDB") informuje iż w dniu 21 grudnia 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu połączenia WDB (spółka przejmująca) z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o. oraz Krajowym Biurem Brokerskim S.A. (spółki przejmowane). Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzanie [...]

2018-12-21T15:28:19+00:00Grudzień 21st, 2018|

Raport nr 38/2018 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza - Piotra Kumięgi zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego [...]

2018-12-17T10:42:46+00:00Grudzień 14th, 2018|

Raport nr 37/2018 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza - Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanych [...]

2018-12-17T10:39:22+00:00Grudzień 14th, 2018|

Raport nr 36/2018 Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") informuje, iż 14 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pana Mariusz Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym, spółki zależnej oraz w imieniu Porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała [...]

2018-12-17T10:30:38+00:00Grudzień 14th, 2018|

Raport nr 35/2018 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje informacje, które Emitent otrzymał w dniu 14 grudnia 2018 r. - powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, w trybie art. 19 ust. [...]

2018-12-17T10:26:07+00:00Grudzień 14th, 2018|

Raport nr 34/2018 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej ("Spółka") informuje, iż 13 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusz Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu Porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała w raporcie [...]

2018-12-17T10:21:47+00:00Grudzień 13th, 2018|

Raport nr 33/2018 Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje informacje, które Emitent otrzymał w dniu 13 grudnia 2018 r. - powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, w trybie art. 19 ust. [...]

2018-12-17T09:50:45+00:00Grudzień 13th, 2018|

Facebook

LinkedId