Raport nr 1/2016 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 10.03.2016 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii [...]