Prezentacja inwestorska 14.08.2017 – POBIERZ

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za IQ2017