Komisja Nadzoru Finansowego | http://www.knf.gov.pl

Giełda Papierów Wartościowych |  https://www.gpw.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych | http://www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych | http://www.sii.org.pl/