Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Mariusz Muszyński – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Główny Specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., gdzie od roku 2006 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Mariusz Muszyński był w latach 2006, 2007 członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. W latach 2010 – 2012 zarządzał funduszem private euity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. W październiku 2012 roku został powołany do zarządu WDB. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13.

Natalia Jackowiak – Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W latach 2006 -2008 uczestniczka programów językowych w Edynburgu. Posiada zdany egzamin brokerski, a także certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu ubezpieczeń grupowych na życie, a także transportowych, majątkowych, technicznych oraz finansowych. Z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. związana od 2008 r. Z dniem 26.07.2013 r. uchwałą Rady Nadzorczej została powołana do składu Zarządu. W ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Pani Natalia Jackowiak odpowiedzialna jest za nadzór nad Zespołami Obsługi Klienta oraz koordynuje strategiczne dla Spółki programy ubezpieczeń masowych.

Elżbieta Boryń – Członek Zarządu

Pani Elżbieta Boryń jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse Przedsiębiorstw oraz jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny spółek kapitałowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując dla spółek pełniących funkcje Autoryzowanego Doradcy oraz w spółkach inwestycyjnych, gdzie była odpowiedzialna za analizę projektów inwestycyjnych. Od 2013 roku związana z grupą kapitałową DSA Financial Group S.A., w której była odpowiedzialna za budowanie i realizację strategii inwestycyjnych.
W ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Pani Elżbieta Boryń odpowiedzialna jest za nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB oraz relacje inwestorskie Spółki. Pani Elżbiecie Boryń powierzone zostało również stanowisko Dyrektora Finansowego w Spółce.

Rada Nadzorcza WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Sebastian Przeniosło – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – specjalność: Bankowość i Ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobył pracując w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Specjalista ds. Ubezpieczeń Majątkowych. Współpracował z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce. Ukończył wiele szkoleń z zakresu ubezpieczeń, zamówień publicznych, technik sprzedaży, negocjacji itp. Posiada certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Od 10 lat związany z rynkiem usług leasingowych. Obecnie zatrudniony na stanowisku Regional Sales Managera w międzynarodowej korporacji z sektora maszyn rolniczych.

Jacek Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia. Uczestnik wielu szkoleń produktowych w zakresie kredytowania, leasingu, faktoringu, ubezpieczeń oraz windykacji należności. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach bankowych, kancelariach prawnych, a także spółce kapitałowej w której w latach  2008 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2005 roku efektywnie zarządza własnym przedsiębiorstwem doradzając i pomagając podmiotom gospodarczym jak i osobom prywatnym w zakresie pozyskania wszelkiego rodzaju finansowania, zabezpieczenia wierzytelności i możliwości ich odzyskania. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Tech Invest Group S.A., T&T Consulting Sp. z o.o. Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst,  e-Portal Sp. z o.o. oraz Unitax Service Sp. z o.o.

Joanna Urbańska – Łopatka – Członek Rady Nadzorczej

Pani Joanna Urbańska – Łopatka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie rozpoczęła aplikację radcowską (2010-2012), którą zakończyła egzaminem radcowskim. Obecnie Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe (począwszy od 2008) zdobywała jako prawnik, a następnie Radca Prawny w Kancelariach Prawnych i w Działach Prawnych podmiotów prawa handlowego.

Sylwester Gardocki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Sylwester Gardocki jest założycielem i Patronem Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk politycznych oraz profesor, pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego Ukończył aplikację sądową oraz radcowską. Od roku 1998 wykonuje zawód adwokata.
Posiada rozległe doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi, prawie wekslowym i czekowym. Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów i akcji, fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych. Doradca prawny i konsultant podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie transakcji finansowych i kapitałowych. Autor szeregu publikacji związanych z działalnością przedsiębiorstw. Jako prelegent bierze czynny udział w wykładach i szkoleniach na rzecz przedsiębiorców, szczególnie z branży finansowej.

Romuald Holly – Członek Rady Nadzorczej

Prof. Dr hab. Romuald Holly jest Absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jest założycielem i dyrektorem Krajowego Instytutu Ubezpieczeń oraz kierownikiem Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest profesorem w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.
Pan Romuald Holly utworzył pierwsze w Polsce captive w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – TUW „CUPRUM”, następnie TU Allianz-BGŻ S.A. i TU Allianz-BGŻ Życie S.A. oraz „Gras Savoye Lietuva” (w Wilnie). W 2004 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręczników „Podstawy ubezpieczeń” (trzy tomy) oraz „Ubezpieczenia w Unii Europejskiej”.