/Partnerzy
Partnerzy2018-08-24T09:16:51+00:00

Współpracujemy z:

TIG S.A. – Tech Invest Group S.A. – jest funduszem typu private equity oferującym szeroki zakres rozwiązań finansowych. Spółka inwestuje w podmioty działające w różnorodnych segmentach biznesu bezpośrednio wspierając ich rozwój. Ponadto specjalizuje się w tworzeniu strategii inwestycyjnych, ich ocenie, nadzorowaniu projektów inwestycyjnych. Zespół specjalistów zatrudnionych w TIG S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze emitentów papierów wartościowych w zakresie organizacji ofert akcji typu pre-IPO, IPO, SPO, private placement oraz wprowadzania akcji spółek na rynek NewConnect.

Krajowy Instytut Ubezpieczeń Sp. z o.o. – jest instytutem branżowym, służącym instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom całego sektora finansowo – ubezpieczeniowego (zakładom ubezpieczeń, bankom, brokerom, agentom i doradcom ubezpieczeniowo -finansowym, aktuariuszom, likwidatorom szkód, dyspaszerom, sądom arbitrażowym, agencjom ratingowym).
Krajowy Instytut Ubezpieczeń zajmuje się tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Partnerem Krajowego Instytutu Ubezpieczeń w tej dziedzinie został w 1997 r. Vermont Insurance Institute, a od 2002 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wspólnie z którym Instytut organizuje cykle konferencji naukowych oraz wydaje czasopismo Polityka Zdrowotna. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytut prowadzi stałe Obserwatorium Rozwoju Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych i Usług Medycznych w Polsce i innych krajach europejskich – cykliczne raporty publikowane są w Polityce Zdrowotnej, w miesięczniku Menedżer Zdrowia i w tygodniku Wprost.

PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi Gabriela Pietras Muszyńska

W zakresie proponowanych przez firmę usług znajdują się m.in. wycena nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, gruntowych oraz inwentaryzacje budowlane. Dzięki współpracy z Pretium Rzeczoznawcy Majątkowi możemy zaoferować naszym Klientom bezpłatną wycenę nieruchomości do celów ubezpieczeniowych.

TRANSLawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Kancelaria prawna działająca w branży transportowej już od kilku lat. Specjalizuje się w prawie transportowym oraz w szerokim zakresie prawa cywilnego i karnego.

Polskiedzieci.org

Założona w listopadzie 2015 roku fundacja Polskiedzieci.org wspiera edukację zdrowotną w polskich szkołach.Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, w szczególności w zakresie realizacji następujących celów:

  1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej edukacji w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej i prawidłowych nawyków żywieniowych w rozwoju dzieci i młodzieży zgodnie z ideą Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkoła Promująca Zdrowie”.
  2. Działalność oświatowa oraz popularyzowanie idei oraz aktywności związanych z ochroną i promocją zdrowia.
  3. Upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.
  4. Integrowanie środowisk zainteresowanych ochroną zdrowia i jego promocją.
  5. Działalność ukierunkowaną na wprowadzanie do szkół nowoczesnych form i narzędzi edukacyjnych wspierających myślenie, kreatywność i samodzielność uczniów.
  6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

e-Portal Sp. z o.o.

e-Portal Sp z o. o. jest nowopowstałym podmiotem, zajmującym się tworzeniem aplikacji e-Portal24, mającej za zadanie zoptymalizowanie przepływu informacji pomiędzy podmiotami specjalizującymi się w obsłudze nieruchomości, a ich mieszkańcami.