Wyniki spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

wdt_IDDane za okres01.01 - 31.12.201601.01 - 31.12.201501.01. - 31.12.2014
1 Przychody netto ze sprzedaży ogółem 5 018 683 zł 4 862 598 zł 4 414 268 zł
2 Koszty działalności operacyjnej 5 100 732 zł 4 282 949 zł 3 821 868 zł
3 Amortyzacja 275 596 zł 166 506 zł 155 116 zł
4 Zysk (strata) ze sprzedaży -82 048 zł 579 649 zł 592 400 zł
5 Pozostałe przychody operacyjne 320 164 zł 158 212 zł 108 190 zł
6 Pozostałe koszty operacyjne 264 615 zł 334 183 zł 187 233 zł
7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 499 zł 403 678 zł 513 356 zł
8 Przychody finansowe 2 664 974 zł 2 338 954 zł 1 886 648 zł
9 Koszty finansowe 198 147 zł 296 772 zł 468 702 zł
10 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 440 327 zł 2 445 860 zł 1 931 302 zł


Wyniki Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

wdt_IDDane za okres01.01 - 31.12.201601.01 - 31.12.201501.01. - 31.12.2014
1 Przychody netto ze sprzedaży ogółem 17 140 450 zł 14 364 512 zł 12 618 567 zł
2 Koszty działalności operacyjnej 13 897 747 zł 10 609 438 zł 9 147 862 zł
3 Amortyzacja 898 437 zł 499 090 zł 302 920 zł
4 Zysk (strata) ze sprzedaży 3 242 704 zł 3 755 074 zł 3 470 706 zł
5 Pozostałe przychody operacyjne 698 547 zł 294 434 zł 62 800 zł
6 Pozostałe koszty operacyjne 583 598 zł 622 446 zł 361 290 zł
7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 357 652 zł 3 427 062 zł 3 172 215 zł
8 Przychody finansowe 41 398 zł 68 691 zł 361 056 zł
9 Koszty finansowe 225 416 zł 297 944 zł 437 487 zł
10 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 997 847 zł 3 197 809 zł 3 095 784 zł