Kalendarium2017-02-01T14:48:59+00:00

Kalendarium

2017

  • Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
  • Raport roczny: – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 rok – 21 marca 2017 r.

2016

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2016 r. – dnia 14 listopada 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2016 r. – dnia 16 sierpnia 2016 r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – dnia 30 czerwca 2016 r.
  • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2015 r. – dnia 3 czerwca 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2016 r. – dnia 16 maja 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2015 r. – dnia 15 lutego 2016 r.