Kalendarium

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2016 r. – dnia 14 listopada 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2016 r. – dnia 16 sierpnia 2016 r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – dnia 30 czerwca 2016 r.
  • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2015 r. – dnia 3 czerwca 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2016 r. – dnia 16 maja 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2015 r. – dnia 15 lutego 2016 r.