Kontakt dla Inwestorów

Elżbieta Boryń
Członek Zarządu
e-mail: elzbieta.boryn@wdbsa.pl
tel. +48 71 75 94 72
tel. kom. +48 516 282 263
Autoryzowany Doradca
T&T Consulting Sp. z o.o.
Krzysztof Kłysz
adres strony: www.ttconsulting.pl
e-mail: krzysztof.klysz@ttconsulting.pl
tel. 506 097 339