Struktura akcjonariatu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Struktura

wdt_IDAkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczie głosów na WZ
1 Mariusz Muszyński bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotami zależnymi, w tym: 4 147 326 20,38% 4 147 326 20,38%
2 bezpośrednio: Mariusz Muszyński 1 026 111 5,04% 1 026 111 5,04%
3 pośrednio: Pretium Investments sp. z o.o. 3 121 215 15,34% 3 121 215 15,34%
4 Ewa Cichecka 34 000 0,17% 34 000 0,17%
5 Krzysztof Cichecki bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotami zależnymi, w tym: 1 894 332 9,31% 1 894 332 9,31%
6 bezpośrednio: Krzysztof Cichecki 894 332 4,39% 894 332 4,39%
7 pośrednio: KURTIER sp. z o.o. S.K.A. 1 000 000 4,91% 1 000 000 4,91%
8 Mateusz Holly 3 234 260 15,89% 3 234 260 15,89
9 Romuald Holly 1 400 000 6,88% 1 400 000 6,88%
10 Piotr Kumięga 2 000 000 9,83% 2 000 000 9,83%
wdt_IDAkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczie głosów na WZ