//Walne Zgromadzenia
Walne Zgromadzenia2019-06-11T15:17:54+00:00

Walne Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2019 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2018
 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2018
 7. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA z BADANIA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2018
 8. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO GRUPY WDB ZA ROK 2018
 9. RAPORT ROCZNY WDB ZA ROK 2018
 10. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2018
 11. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ WDB 11.06.2019 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 25 MAJA 2018 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZY
 6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017
 7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2017
 8. ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
 9. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM JEDNOSTKOWYM SPÓŁKI ZA 2017 ROK
 10. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM SKONSOLIDOWANYM GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB 2017 ROK
 11. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2017
 12. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ WDB 25.05.2018 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 r.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016
 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2016
 7. RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZA ROK 2016
 9. OPINIA I RAPORT
 10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 12. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 13. OPINIA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 14. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 15. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ WDB 28.06.2017 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2017 r.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2016
 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2016
 7. RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZA ROK 2016
 9. OPINIA I RAPORT
 10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 12. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 13. OPINIA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016
 14. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2016

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2015
 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2015
 7. RAPORT ROCZNY ZA ROK 2015
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZA ROK 2015
 9. OPINIA I RAPORT
 10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2015
 11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2015
 12. RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2015
 13. OPINIA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2015
 14. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2015
 15. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ WDB 30.06.2016 r.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 10 MARCA 2016 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. TEKST UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ WDB 10.03.2016 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ
 2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 5. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO_SKONSOLIDOWANE_ 2014
 6. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO_2014
 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2014
 8. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2014
 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ_2014
 10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ_2014
 11. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2014
 12. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ WDB 30.06.2015

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ
 2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 5. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO_SKONSOLIDOWANE_ 2013
 6. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO_2013
 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2013
 8. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2013
 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ_2013
 10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ_2013
 11. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2013
 12. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ WDB 30.06.2014

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ
 2. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 5. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO_SKONSOLIDOWANE_ 2012
 6. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO_2013
 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2012
 8. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_2012
 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ_2012
 10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ_2012
 11. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2012
 12. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ WDB 18.06.201

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2012 R.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty Uchwał na ZWZ
 3. Formularze powalające na wykonywanie prawa głosu
 4. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 5. WDB_SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011
 6. WDB_OPINIA Biegłego 2011
 7. WDB_RAPORT Biegłego 2011
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
 9. Sprawozdanie Zarządu za rok 2011
 10. Uchwały podjęte na ZWZ Emitenta w dniu 08 czerwca 2012 r.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 29 LISTOPADA 2011 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. UCHWAŁY PODJĘTE NA ZGROMADZENIU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 R.

 1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
 3. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
 4. PROJEKTY UCHWAŁ
 5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 R.- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
 6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2010.
 7. Dokumenty Biegłego:

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ EMITENTA W DNIU 29 czerwca 2011R.