Aktualności

Grupowe Art 3 MH

Grupowe ubezpieczenie na życie w czasie epidemii COVID-19, a rola pracodawcy.


„W zdecydowanej większości ofert grupowego ubezpieczenia na życie, które miałem okazję analizować, podstawowa suma ubezpieczenia jest w mojej ocenie zbyt niska. W efekcie nie zapewnia ubezpieczonemu, lub jego najbliższym adekwatnego wsparcia finansowego na okoliczności ciężkiej choroby, wypadku bądź śmierci.”

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w szczególny sposób wpłynęła na nasze obawy o zdrowie i życie. W efekcie wielu z nas zdecydowanie uważniej przygląda się posiadanym ubezpieczeniom w tym zakresie.

W obszarze firmowych ubezpieczeń na życie, dominującą rolę w Polsce odgrywają programy grupowe. Istotą grupowego ubezpieczenia na życie jest wypłata przez ubezpieczyciela świadczeń pieniężnych w razie wystąpienia określonych zdarzeń dotyczących życia i zdrowia samego ubezpieczonego, jak i jego najbliższej rodziny (współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów). W tego typu ubezpieczeniach szczególną rolę pełni pracodawca. Negocjuje bowiem warunki ubezpieczenia (zakres i wysokość składki), wybiera ubezpieczyciela oraz zajmuje się bieżącą obsługą uruchomionej ochrony.

Zważywszy na obecną sytuację w kraju i na świecie, wydaje się wskazane, aby pracodawcy dokonali rzetelnej weryfikacji funkcjonujących w organizacji ofert grupowego ubezpieczenia na życie. O ile, poza wyjątkowymi sytuacjami, koncentrowanie się na ubezpieczeniu dedykowanym COVID-19 nie wydaje się szczególnie zasadne (więcej pisałem o tym tutaj), o tyle warto zwrócić uwagę, jaka jest w naszym ubezpieczeniu grupowym wysokość podstawowych świadczeń. Mam na myśli takich, które zapewniają realną pomoc finansową w najcięższych sytuacjach losowych, jakie mogą dotknąć pracownika lub jego najbliższych. Mogą to być, w szczególności: śmierć osoby ubezpieczonej, ciężka choroba (pracownika, jego małżonka lub dziecka), trwały uszczerbek na zdrowiu bądź trwała niezdolność do pracy (w wyniku choroby lub wypadku). Zwróćmy uwagę, że powyższe ryzyka towarzyszą każdemu pracownikowi i przez cały okres jego aktywności zawodowej. Ich wystąpienie powoduje często bardzo poważne problemy finansowe, co dodatkowo wskazuje na zasadność odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

W zdecydowanej większości ofert grupowego ubezpieczenia na życie, które miałem okazję analizować, podstawowa suma ubezpieczenia jest w mojej ocenie zbyt niska. W efekcie nie zapewnia ubezpieczonemu, lub jego najbliższym adekwatnego wsparcia finansowego na okoliczności ciężkiej choroby, wypadku bądź śmierci.
W takich sytuacjach często dochodzi do ogromnego rozczarowania z powodu niskiej wysokości otrzymanego świadczenia, a w efekcie pretensji zarówno do ubezpieczyciela, jak i samego pracodawcy, któremu przypisuje się wówczas odpowiedzialność za jakość funkcjonującego w firmie ubezpieczenia.

Sytuacja w jakiej się aktualnie znajdujemy, to dobry moment, aby wykazać zainteresowanie realnym zabezpieczeniem finansowym swoich pracowników. To właściwy czas, aby zaprojektować i uzyskać oferty ubezpieczeń grupowych ze świadczeniami dostosowanymi do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań zespołu.

A co zrobić, aby właściwie rozpoznać takie oczekiwania?

Skutecznym rozwiązaniem jest przeprowadzenie ankiety w zespole, podczas której każda osoba będzie mogła wyrazić swoje oczekiwania, co do grupowego ubezpieczenia na życie (klientom WDB S.A. zapewniamy bezpłatnie przeprowadzenie takiej ankiety online wśród pracowników wraz z analizą otrzymanych wyników).

Pracodawcom polecam rozważenie finansowania lub współfinansowania (np. w wysokości 50%) składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie pracowników. Zwykle będzie to koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie na osobę, który ostatecznie przełoży się  na istotny wzrost partycypacji zespołu w ubezpieczeniu grupowym. To z kolei pozwoli na uzyskanie lepszej oferty ubezpieczenia (efekt skali). Z całą pewnością takie działanie zyska rownież uznanie u samych beneficjentów, dla których temat zdrowia i życia jest dzisiaj szczególnie istotny.

Autor: Mateusz Holly, Prokurent WDB S.A.

———————————-
WDB S.A. jako broker ubezpieczeniowy z powodzeniem już drugą dekadę dostarcza ochronę ubezpieczeniową w zakresie życia oraz zdrowia w formule grupowej, dopasowanej do potrzeb i specyfiki działalności podmiotów. W tym celu wykorzystuje silną ekspozycję na wiodące Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz autorskie innowacje technologiczne, ułatwiające m.in. identyfikację potrzeb pracowników oraz szybkie i bezpośrednie uruchamianie ochrony w formule „direct”.

Zapraszam do rozmowy i uzgodnienia najlepszego modelu współpracy: biuro@wdbsa.pl, tel.: +48 71 341 87 57