Aktualności

OC OTI News

OC operatora w transporcie intermodalnym. Nowość na PL rynku.

Intermodal to transport tani i ekologiczny, dlatego Unia Europejska postrzega go jako transport przyszłości.

Transport intermodalny w Polsce już od 10 lat rozwija się dynamicznie i stabilnie. O ile w 2009 r. stanowił zaledwie 1,4% wszystkich kolejowych przewozów towarowych w Polsce, w 2019 r. było to już 8,2%. Intermodal to transport tani i ekologiczny, dlatego Unia Europejska postrzega go jako transport przyszłości. Biała Księga transportu1 przewiduje, że do 2030 r. 30% towarów transportowanych dziś drogą na odcinku dłuższym niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej. Do roku 2050 powinno to być już 50%. Przybywa też operatorów transportu intermodalnego (tzw. OTI), których jest już kilkuset. Trudno w to uwierzyć, ale polski rynek ubezpieczeniowy do tej pory nie zauważał istnienia operatorów transportu intermodalnego, a w konsekwencji nie oferował tej grupie dedykowanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Transbrokers postanowił to zmienić.

Wspólnie z Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zostało opracowane i wdrożone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, adresowane do operatorów transportu intermodalnego, które kompleksowo zaspokaja ich potrzeby ubezpieczeniowe.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną operatora transportu intermodalnego za szkody:

  • polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej w transporcie intermodalnym drogowo-szynowym lub szynowo-drogowym,
  • w kontenerach morskich lub innych jednostkach ładunkowych, wydanych operatorowi w celu wykonania przewozu intermodalnego,
  • powstałe w wyniku wykonywania czynności terminalowych.

Dodatkowo, a może przede wszystkim, obejmuje swoim zakresem typowe dla transportu intermodalnego szkody o nieznanej dacie i miejscu powstania. To jedyne takie ubezpieczenie w Polsce. Więcej informacji na temat rozwiązania na stronie TransBrokers.eu

Autor: Adam Pająk, Prezes Zarządu Transbrokers.eu


1 Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf


TransBrokers.eu to broker ubezpieczeniowy należący do Brokerskiej Grupy Ubezpieczeniowej WDB S.A., wyspecjalizowany w ubezpieczeniach dla branży transportowej. Swoim klientom oferuje kompleksowe wsparcie w obszarach ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych, w zakresie m.in.: OC&AC na ciągniki, pojazdy ciężarowe i pojazdy powyżej 3,5t, OC przewoźnika, OC spedytora, OCP audited, OC środowiskowe, koszty leczenia. Jest pionierem i autorem ubezpieczenia OC dla operatorów w transporcie intermodalnym, które jest pierwszym tego typu rozwiązaniem przygotowanym specjalnie na krajowy rynek.