Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku powziął informację, że następujące podmioty: Mariusz Muszyński, Pretium Investments Sp. z o.o., Mateusz Holly, Romuald Holly, Piotr Kumięga, Trans.euGroup S.A., Piotr Hunker, Rafał Godoj, Ryszard Burdek, … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Inne uregulowania Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 15.05.2019 r., Spółka dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki Netins Software Sp. z o.o. (dalej: Netins Sftware) WDB informowało o zamiarze sprzedaży w raporcie bieżącym 7/2019.

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Siedzibie … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Inne uregulowania Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. [ Kliknij aby pobrać ]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., informuje, iż Zarządy spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000418430) (Spółka przejmowana 1) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w związku z przygotowaniem danych finansowych za IQ 2019 oraz z przyjęciem planu połączenia niniejszym przekazuje wyniki finansowe Emitenta oraz spółek zależnych Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: KBB ) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Netins Software Sp. z o.o. (dalej: Netins Software). Zarząd WDB wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ‘’Spółka” albo ‘’Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2019 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym 2018 zysku netto Emitenta w kwocie 1 455 955,38 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy … Dowiedz się więcej