Programy EKU

NSZZ FSG 

Logo Nszz Fsg

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ TUiR WARTA S.A. – !NOWOŚĆ!

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ STU ERGO HESTIA S.A.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Grupowe ubezpieczenie na życie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie VIG

Grupowe ubezpieczenie na życie PZU Życie SA

Grupowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Generali T.U. SA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej STU ERGO Hestia SA

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu