Raport nr 02/2019 Decyzja o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora

Opublikowano 21 stycznia 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym zapadła decyzja o rozpatrzeniu możliwości przystąpienia do Spółki inwestora. W opinii Zarządu Emitenta pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego mogłoby poprawić kondycję Spółki i jej grupy kapitałowej. Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu wybranie doradcy transakcyjnego, a następnie rynkową weryfikację tego celu.

O kolejnych etapach procesu Spółka będzie informowała odrębnymi raportami.

Opublikowano w