Raport nr 03/2015 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 23 stycznia 2015

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 23.01.2015 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu Emitenta – Pani Natalii Jackowiak zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące dwóch transakcji. Pierwsza transakcja z dnia 27.10.2014r. dotyczyła zbycia 2000 szt. akcji w wyniku transakcji dokonanej na rynku newconnect po cenie 4,25 zł za każdą akcję. Druga transakcja dotyczyła objęcia akcji serii F w ilości 11.800 szt. akcji po cenie 0,10 zł za każdą akcję. Transakcja została dokonana w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy tj. 28.11.2014 r., o czym Emitent poinformował w raporcie EBI 36/2014 z dnia 2.12.201 r.

Opublikowano w