Raport nr 04/2019 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2018 rok

Opublikowano 20 marca 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta:

Przychody ze sprzedaży: 7 512 tys. zł

Zysk netto: 1 456 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:

Przychody ze sprzedaży: 20 900 tys. zł

Zysk netto: 1 606 tys. zł

Emitent informuje, iż sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, zostaną przekazane 21 marca 2019 r., w raporcie rocznym Emitenta oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018.

Opublikowano w