Raport nr 05/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej – EKU Sp. z o.o.

Opublikowano 5 kwietnia 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „WDB”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EKU”) zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 1.400.00,00 zł na wypłatę dywidendy, przy czym kwota 1.142.929,43 zł to całość zysku netto wypracowanego przez EKU w 2018 r., a 257.070,57 zł to zysk z lat ubiegłych, który wcześniej został przeznaczony na kapitał zapasowy. Wypłata odbędzie się w dwóch transzach: 1,1 mln zł w dniu 9 kwietnia 2019 r. i 300 tys. zł w dniu 15 maja 2019 r. EKU jest spółką w 100% zależną od WDB, w związku z czym cała kwota dywidendy należna jest Emitentowi.

Opublikowano w