Raport nr 07/2019 Zamiar sprzedaży udziałów spółki zależnej

Opublikowano 24 kwietnia 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży wszystkich udziałów spółki Netins Software Sp. z o.o. (dalej: Netins Software).

Zarząd WDB wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji oraz rozpocznie procedurę dotyczącą sprzedaży posiadanych udziałów. Zarząd Spółki motywuje swoją decyzję faktem otrzymania propozycji nabycia 800 udziałów Netins Software przez Trans.eu Group S.A., większościowego udziałowca Netins Software Sp. z o.o.

Opublikowano w