Raport nr 08/2019 Wyniki finansowe Emitenta

Opublikowano 26 kwietnia 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w związku z przygotowaniem danych finansowych za IQ 2019 oraz z przyjęciem planu połączenia niniejszym przekazuje wyniki finansowe Emitenta oraz spółek zależnych Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: KBB ) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. (dalej: EKU)

Wyniki finansowe Emitenta:

bilans po stronie aktywów i pasywów: 13 039 688,89 zł

zysk netto: 108 094,75 zł

kapitał własny: 11 303 793,37 zł

Wyniki finansowe KBB

bilans po stronie aktywów i pasywów: 1 513 599,08

zysk netto: 79 201,92 zł

kapitał własny: 980 600,25 zł

Wyniki finansowe EKU

bilans po stronie aktywów i pasywów: 3 923 232,72 zł

zysk netto: 202 205,91 zł

kapitał własny: 1 844 018,65 zł

Opublikowano w