Raport nr 10/2013 Informacja o nabyciu akcji przez członka rady nadzorczej emitenta

Opublikowano 8 kwietnia 2013

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 08.04.2013 r. Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Gabrieli Pietras -Muszyńskiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji nabycia przez Panią Gabrielę Pietras – Muszyńską. 1.250.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,32 zł. Transakcja została zawarta w dniu 28.03.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.

Opublikowano w