Raport nr 11/2016 Sprzedaż udziałów społki zależnej

Opublikowano 27 września 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2016 oraz 10/2016 informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku zawarta została umowa sprzedaży udziałów spółki WDB Healthcare sp. z o.o. Udziały zostały sprzedane za kwotę 77 000,00 (słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Nabywcą udziałów jest spółka Tech Invest Group S.A.

Opublikowano w