Raport nr 10/2016 Złożenie oferty dot. udziałów spółki WDB Healthcare Sp. z o.o.

Opublikowano 23 września 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zaakceptowana oferta nabycia udziałów spółki WDB Healthcare Sp. z o.o. (WDBHC) przez spółkę Tech Invest Group S.A. Cena sprzedaży udziałów została ustalona na 77.000 zł. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną ustalone przez strony w umowie sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie do 30.09.2016r. O realizacji transakcji Spółka poinformuje w kolejnym komunikacie.

Opublikowano w