Raport nr 10/2017 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku

Opublikowano 2 czerwca 2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Lenart M., Roczniak I. Kancelaria notarialna s.c. przy ul. Skwierzyńskiej 21 lok. 16 we Wrocławiu.

Dokumenty:

Opublikowano w