Raport nr 11/2013 Informacja o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu emitenta

Opublikowano 8 kwietnia 2013

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 08.04 2013 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną – Panią Gabrielę Pietras – Muszyńską, pełniącą jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 1.250.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,32 zł. Transakcja została zawarta w dniu 28.03.2013 r na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.

Opublikowano w