Raport nr 1/2016 Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 10.03.2016 r.

Opublikowano 12 lutego 2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Lenart Małgorzata Roczniak Ilona S.C. przy ul. Skwierzyńskiej 21 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w