Raport nr 12/2013 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach

Opublikowano 19 kwietnia 2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent” , „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 roku wpłynęła do Spółki informacja od Pana Tadeusza Dykiel dotycząca posiadanego przez niego pakietu większościowego przedsiębiorstwa SPQR S.A. który to podmiot jest akcjonariuszem Emitenta. Pełną treść otrzymanego pisma Emitent przekazuje w załączeniu.

Dokumenty:

Opublikowano w