Raport nr 12/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 16 lipca 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15.07.2014 r. Spółka otrzymała od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Gabrieli Pietras – Muszyńskiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące wniesienia przez osobę blisko związaną – Pana Mariusza Muszyńskiego, jako wkładu niepieniężnego do spółki Pretium Investments Sp. z o.o. w organizacji 3.500.000 akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za każdą akcję. Transakcja została dokonana w dniu 11.07.2014 roku.

Opublikowano w