Raport nr 13/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Opublikowano 28 czerwca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18 powołało Pana Jacka Strzeleckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Kadencja Pana Jacka Strzeleckiego jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. Termin zakończenia kadencji Rady Nadzorczej upływa 6 lutego 2020 r.

Opublikowano w