Raport nr 14/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Opublikowano 19 czerwca 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.(Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację o rezygnacji Pana Romualda Hollego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Rezygnacja została złożona z dniem 19 czerwca 2018 roku.

Opublikowano w