Raport nr 14/2014 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

Opublikowano 11 września 2014

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 09.09.2014 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Opublikowano w