Raport nr 15/2017 Informacja dot. powołania Członka Rady Nadzorczej

Opublikowano 21 lipca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 roku, w związku z uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz uprawnieniem akcjonariusza określonym w par. 15 ust 3 Statutu Spółki, otrzymał od akcjonariusza Mariusza Muszyńskiego oświadczenie w sprawie powołania Pana Jacka Strzeleckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Opublikowano w