Raport nr 17/2016 Szacunkowe dane finansowe Emitenta za IIIQ2016 r. oraz I – IIIQ2016 r.

Opublikowano 8 listopada 2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka) w związku z powzięciem w dniu 8 listopada 2016 roku informacji o szacunkowych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych za IIIQ2016 r. i I-IIIQ2016 r. i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za analogiczny okres roku ubiegłego, niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wybrane dane finansowe za IIIQ2016 r. i I-IIIQ2016 r. wraz z danymi porównawczymi.

Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA za III 2016r. Publikacja skonsolidowanego raportu za IIIQ2016 roku nastąpi 14 listopada 2016 r.

Dokumenty:

  • Szacunkowe dane finansowe Emitenta za IIIQ2016 r. oraz I-IIIQ2016 r. [ Kliknij aby pobrać ]
Opublikowano w