Raport nr 19/2017 Sprzedaż udziałów e-Portal Sp. z o.o.

Opublikowano 23 października 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spólki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „WDB”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 października 2017 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce e-Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (dalej „e-Portal”), tj. 2690 udziałów stanowiących 39,65% w kapitale zakładowym e-Portal. Zarząd WDB podaje powyższą informację do publicznej wiadomości ze względu na zaprzestanie działalności związanej z rozwojem platformy e-Portal przez Grupę WDB.

Opublikowano w