Raport nr 21/2017 Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Opublikowano 31 października 2017

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej informuje, że w dniu 31 października 2017 roku Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty:

  • Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR_WDBBU_31.10.2017 [ Kliknij aby pobrać ]
Opublikowano w