Raport nr 22/2018 Odstąpienie od realizacji projektu B+R

Opublikowano 4 września 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Spółka”) informuje, iż w związku z rozbieżnością założeń projektu pt. „Stworzenie systemu behawioralno-telemetrycznej optymalizacji kosztów społecznych i ubezpieczeniowych w codziennym użyciu pojazdów służbowych” (dalej: „Projekt”) i obowiązujących zasad finansowania w ramach programu BRIdge Alfa, Zarząd Spółki w dniu 4 września 2018 r. podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji Projektu.

Rezygnacja nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla działalności Spółki i jej wyników finansowych.

O Projekcie Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2018.

Opublikowano w