Raport nr 2/2014 Informacja o zbyciu akcji przez zzłonka zarządu Emitenta

Opublikowano 9 czerwca 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 09.06.2014 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez Pana Mariusza Muszyńskiego 200.000 szt. akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za każdą akcję. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 05.06.2014 r w wyniku transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

Opublikowano w