Raport nr 2/2017 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2016 rok

Opublikowano 17 marca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarzad Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej:”Emitent”) , niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta:

Przychody ze sprzedazy: 5 019 tys. zł

Zysk netto: 2 455 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:

Przychody ze sprzedaży: 17 140 tys. zł

Zysk netto: 3 032 tys zł

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok 2016 zostaną przekazane w raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2016, który zostanie opublikowany 21 marca 2017 roku.

Opublikowano w