Raport nr 22/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 5 listopada 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.11.2014 r. Spółka otrzymała od Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Gabrieli Pietras – Muszyńskiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji zbycia 3000 szt. akcji po cenie 4,15. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 02.10.2014r. na rynku NewConnect.

Opublikowano w