Raport nr 22/2017 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za IIIQ2017

Opublikowano 13 listopada 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 2017 roku.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta za I-IIIQ2017:

Przychody ze sprzedaży: 3 808 tys. zł

Zysk netto: 2 257 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I-IIIQ2017:

Przychody ze sprzedaży: 12 176 tys. zł

Zysk netto: 737 tys. zł

Emitent informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za I-IIIQ2017 roku zostaną przekazane w raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za IIIQ2017, który zostanie opublikowany 14 listopada 2017 roku.

Opublikowano w