Raport nr 23/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 5 listopada 2014

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.11.2014 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji zbycia przez osobę blisko z nią związaną – Gabrielą Pietras-Muszyńską pełniącą jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, 3000 szt. akcji po cenie 4,15. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 02.10.2014r. na rynku NewConnect.

Opublikowano w