Raport nr 35/2013 Informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

Opublikowano 11 października 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10.2013 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji przeprowadzonych przez Pana Krzysztofa Cicheckiego. Transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z poniższą specyfikacją:

•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 77.500 szt. akcji po cenie 0,90 zł za każdą akcję.

•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 7.500 szt. akcji po cenie 0,90 zł za każdą akcję.

•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 45.834 szt. akcji po cenie 1,00 zł za każdą akcję.

•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 145.833 szt. akcji po cenie 1,00 zł za każdą akcję.

Opublikowano w