Raport nr 36/2013 Informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

Opublikowano 11 października 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10.2013 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu Emitenta – Pani Natalii Jackowiak zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez Panią Natalię Jackowiak 20.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,90 zł za każdą akcję. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 04.10.2013 r na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Opublikowano w