Raport nr 37/2013 Informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

Opublikowano 11 października 2013

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10.2013 r. Spółka otrzymała od Członka Zarządu Emitenta – Pana Bartłomieja Krzus zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji przeprowadzonych przez Pana Bartłomieja Krzus. Transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z poniższą specyfikacją:

•Nabycie w dniu 05.09.2013 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect 3.178 szt. akcji po cenie 0,94 zł za każdą akcję.

•Zbycie w dniu 24.09.2013 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect 6.486 szt. akcji po cenie 1,20 zł za każdą akcję.

•Zbycie w dniu 24.09.2013 r. w drodze transakcji sesyjnych zwykłych przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect 12 szt. akcji po cenie 1,25 zł za każdą akcję.

•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 50.000 szt. akcji po cenie 0,90 zł za każdą akcję.

Opublikowano w