Raport nr 39/2013 Informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu

Opublikowano 11 października 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10.2013 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez Pana Mariusza Muszyńskiego 85.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,90 zł za każdą akcję oraz 91.666 szt. akcji Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 04.10.2013 r na podstawie umów cywilno – prawnych.

Opublikowano w