Raport nr 41/2013 Korekta raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 27.09.2013 r.

Opublikowano 14 października 2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14.10.2013 r. otrzymał od akcjonariuszy korektę do zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę dnia 27.09.2013 r. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Pełna treść po korekcie wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w