Raport nr 4/2016 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 30.06.2016 r.

Opublikowano 4 czerwca 2016

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej Lenart Małgorzata Roczniak Ilona S.C. przy ul. Skwierzyńskiej 21 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w