Raport nr 4/2017 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 7 czerwca 2017 roku

Opublikowano 10 maja 2017

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. o godzinie 09:30 w siedzibie spółki WDB przy ul. Fiołkowej 3 w Wysokiej (52-200).

Dokumenty:

Opublikowano w